Infodoc i.s.m. Transition Town Zaanstreek: Sociocratie

  • Info
vrijdag, sep 12, 2014 Open: 19:30 Aanvang: 20:00 Prijs: donatie
Hoe maak je duurzame afspraken die ook worden nageleefd?

Een kennismaking avond over het consentbeginsel.

Om 20.00 uur  verzorgt Pieter van der Meché, van het Sociocratisch Centrum Nederland een interactieve lezing.

Als toegang wordt een bijdrage naar vermogen op prijs gesteld (richtbedrag €5).

In het streven naar een duurzamere wereld is het onvermijdelijk ook te kijken naar de manier waarop besluiten tot stand komen, hoe dit gebeurt en waarom dit juist wel of niet werkt. Duurzame oplossingen houden immers rekening met alle relevante aspecten van ons leven en samenleven. De huidige democratische en autocratische besluitvormingsprincipes zijn daarvoor ontoereikend. Behalve te kijken naar de hardware (de zonnepanelen, windmolens en waterbesparingen) is het hard nodig stil te staan bij de ‘software’: de manier waarop onze samenleving is georganiseerd, en na te denken over nieuwe manieren van besluitvorming.

Pieter van der Meché zal uitleggen hoe, met sociocratische besluitvorming, het mogelijk is efficiënt en gedragen besluiten te maken. “We hanteren hierbij het consentbeginsel: het principe van geen overwegend beargumenteerd bezwaar regeert de besluitvorming. Anders dan consensus laat het consent ruimte om het niet helemaal met een besluit eens te zijn en er toch mee akkoord te gaan. Zolang het maar valt binnen de eigen tolerantie.”
Het consentbeginsel is ook geen veto want betrokkenen dienen hun overwegende bezwaren te beargumenteren d.w.z. uit te leggen waarom iets een overwegend bezwaar is. Zo komen argumenten nadrukkelijker op tafel en leren betrokkenen beter rekening te houden met elkaars argumenten, ook als die sterk verschillen. Dit stimuleert de creativiteit: er komen oplossingen die recht doen aan de verschillende aspecten van (complexe) besluiten zoals bijvoorbeeld in transitieprocessen. Goed om te weten dat is dat deze methode ook erkend wordt als officieel erkende vervanging van de ondernemingsraad.

De avond maakt onderdeel uit van de INFODOC serie van De Groote Weiver die ingaat op het thema transitiecultuur. Dit zijn de veranderingen die nodig zijn voor een duurzamere wereld. De lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Transition Town Zaanstreek.

Transition Town is een vrolijke burgerbeweging die op lokaal gebied het wonen, werken en leven wil verduurzamen en minder afhankelijk wil laten zijn van fossiele brandstoffen. Terugkerende motto’s hierbij zijn: ‘niet wachten op de overheid maar zelf aan de slag gaan’, en ‘iedereen kan meedoen’.

Informatie ontvangen of op de mailinglijst komen kan met een mailtje naar ttzaanstreek@gmail.com of via www.zaanstreek.transitiontowns.nl.Winkelwagen
Scroll naar boven