REM-Eiland 2.0; een voorstel

Bij De Groote Weiver is veel gaande.
Anderhalf jaar geleden kregen De Groote Weiver en de andere huurders van het REMeiland te horen dat ZVH het pand zo snel mogelijk willen slopen voor woningbouw.
De Groote Weiver is gaan zoeken naar mogelijke alternatieven.
Zo zijn er gesprekken geweest met ZVH, de gemeente en makelaars.
Intern is De Groote Weiver een huisvesting groep gestart.
Deze groep is gaan uitwerken wat voor locaties geschikt zouden zijn als alternatief en is gaan rondkijken naar panden.
Na ongeveer een jaar zoeken groeide de onzekerheid over het voortbestaan van De Groote Weiver en toen werd er door vrijwilligers een spontane actie opgezet. Met deze actie ging er een mobiel podium verschillende plekken langs in Zaanstad-Noord, waar twee verschillende bands korte optredens gaven. De bedoeling van de actie was mensen op de hoogte te brengen van de situatie en te vragen om hulp.
De hele politiek roept dat het goed komt met De Groote Weiver.
De Groote Weiver wordt als enige genoemd in het coalitieakkoord, maar er is nog steeds geen alternatief.
Na een jaar buiten de deur kijken, naar alternatieve locaties, dachten we dat we misschien toch maar moeten blijven. Alle locaties die geschikt zouden kunnen zijn worden al bestempeld voor woningbouw.
De Groote Weiver heeft contact gezocht met Maarten Min, de architect van het REM-Eiland. Maarten Min is gelijk gaan tekenen en heeft een nieuw plan ontworpen voor het REM-Eiland. Met dit plan kan het pand blijven staan en dus ook De Groote Weiver blijven zitten. Daarnaast kan het overige gedeelte van het pand worden gebruikt voor jongerenhuisvesting en woon-werk ruimtes. Om het pand heen kunnen kleine huisjes komen te staan, ook voor jongerenhuisvesting.
Vervolgstappen betreft doorrekening van de haalbaarheid; politiek betrekken en woningbouw benaderen; steun zoeken om dit voor elkaar te krijgen.

Winkelwagen
Scroll naar boven